Wiara to bliska więź z Bogiem. To nie religia, nakazy czy zakazy, ale codzienna relacja z kimś, kto oddał za ciebie życie. Obejrzyj krótki film, który w zaskakujący sposób zachęca do poznania Boga lepiej.

Jak to wynika z treści filmu, Bóg nas bezgranicznie kocha i pragnie bliskiej relacji z nami. Jednak każdy z nas zgrzeszył i przez to nasza przyjaźń z Nim została zniszczona. Grzech spowodował, że wielka przepaść oddziela nas od Boga. Możemy starać się zbliżyć do Niego, spełniając wymagania religii, dobre uczynki lub przez moralne życie. Jednak te wysiłki są nieskuteczne – grzech, oddzielający nas od Boga, nadal pozostaje w naszym życiu.

Bóg w swojej miłości znalazł rozwiązanie tego problemu. W osobie Jezusa umarł na krzyżu, żeby zapłacić karę za nasze grzechy. Dzięki temu przerzucił pomost nad przepaścią, oddzielającą nas od Niego. Odtąd przyjaźń z Bogiem znów jest możliwa.

Nie wystarczy jednak o tym wiedzieć. Żeby zaprzyjaźnić się z Bogiem i doświadczyć Jego miłości, musimy uznać Jezusa Chrystusa za naszego Zbawiciela i Pana:

 Zbawiciela, czyli uwierzyć, że kara śmierci, którą poniósł na krzyżu jest wystarczającą zapłatą za nasze grzechy;

– Pana, czyli uznać Go za nasz najwyższy autorytet, zdecydować się Go naśladować i żyć w zgodzie z Jego wolą.

Jeśli chcesz poznać bliżej Jezusa i dowiedzieć się, jak nawiązać z Nim więź, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie online Przyjaźń z Bogiem. Wspólnie z towarzyszącym ci e-trenerem odkryjesz, co Ewangelia wg św. Jana mówi o tym, kim jest Jezus, co i dlaczego zrobił dla każdego człowieka i jaki to może mieć wpływ na twoje życie.