Cieszymy się, że jesteś na stronie Internetowej Szkoły Biblijnej AGAPE

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach, które pomogą ci lepiej poznać Pismo Święte. Dowiesz się też, jak stosować poznawane treści w swoim życiu.

Chcemy, aby nasze kursy pomagały rozumieć Ewangelię. Zależy nam na budowaniu uczniów Jezusa, zgodnie z tym, co napisał Apostoł Paweł:

Co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania,
którzy będą zdolni i innych nauczać.
(2 Tm 2,2)