Quiz - Boże Narodzenie w Polsce i na świecie

Wybierz tylko JEDNĄ z opcji. Gdy już raz zaznaczysz odpowiedź, nie będziesz mógł jej zmienić!