Statystyki

Statystyki

Korespondencyjna Szkoła Biblijna istnieje od 1.04.2001.

Okres Ilość zapisanych osób
Lata 2001-2004 Około 1000
2005 587
2006 556
2007 472
2008 382
2009 300
2010 214
2011 136
2012 223
2013 364
2014 198
SUMA: ok. 4500