POPRZEDNI ROZDZIAŁ

Natchnienie Biblii

Powyższa doktryna jest w wielu przypadkach podstawową prawdą. Wszystkie inne opierają się na twierdzeniu, że Biblia jest Bożym Słowem i że jest całkowicie prawdziwa. Biblia jest źródłem naszych wszystkich doktryn. Jeśli więc nie jesteśmy pewni, co do jej natchnienia, nie możemy być pewni niczego.

Biblia jest spisanym objawieniem Boga. Składa się 66 ksiąg w dwóch częściach i zawiera wszystko, co powinniśmy wiedzieć, aby nasze dusze mogły być zbawione i aby Bóg został uwielbiony.

Natchnienie to Boże prowadzenie i wspomaganie autorów Pisma w bezbłędnym spisywaniu tego, co Bóg im objawił. Ludzie ci używali swego własnego stylu, lecz byli w taki sposób prowadzeni przez Ducha Świętego, że nie ma nawet najmniejszego błędu w żadnym ze słów oryginalnego zapisu. Szanowani bibliści zapewniają nas, że Biblia, którą posiadamy, jest możliwie najbliższa zapisom oryginalnym. Można na niej całkowicie polegać. Jezus Chrystus powiedział: „słowo twoje jest prawdą” (J 17,17).

Natchnienie jest zakończone. Żadne słowo nie może, ani nic nie powinno zostać dodane. Całe objawienie i prawda, których potrzebujemy, zostały zawarte w 66 księgach. „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tm 3,16). „Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” (2 P 1,21).

Skąd wiemy, że Pismo zostało natchnione i że jest całkowicie prawdziwe?

 1. potwierdza to Stary Testament, np. 2 Mż 20,1; Oz 1,1;
 2. Nowy Testament twierdzi tak o Starym Testamencie, np. Dz 1,16; 28,25; 1 P 1,10-11;
 3. Nowy Testament twierdzi tak sam o sobie, np. 1 Kor 2,13; 14,37; Ga 1,11-12; 1 Tes 2,13; 2 P 3,1-2;
 4. Stary Testament stale używa twierdzeń takich jak: „Bóg powiedział” i „Pan przemówił”. One potwierdzają natchnienie Biblii; jest ich w Starym Testamencie około 250.

Jeżeli nie są to dla ciebie wystarczające dowody na prawdziwość Biblii, przemyśl jeszcze i to:

 • wiele proroctw biblijnych zostało dokładnie wypełnionych wiele lat po ich zapisaniu
  Tylko Bóg zna przyszłość i jest w stanie stwierdzić, co się wydarzy. Szczególnie wartościowe jest czytanie proroctw starotestamentowych dotyczących narodzin, życia, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, i dostrzeżenie, że wszystkie zostały dokładnie wypełnione, np. Iz 7,14; 19,6; Mch 5,2; Za 9,9; 11,12-13;
 • Chrystus wiele razy używał i odnosił się do Starego Testamentu jako Słowa pochodzącego od Boga Oczywiste, że uważał je za Słowo Boże – tak jak i my powinniśmy – przykładem tego niech będą: Mt 5,17-18; 12,39-40; 24,37-39; Mk 12,36; Łk 24,25-27; J 3,14. Jest to bardzo ważnym dowodem na natchnienie Słowa i powinno być stale podkreślane;
 • Słowo Boże posiada wspaniałą harmonię i jedność
  Zauważ, że zostało ono napisane przez około 40 ludzi z różną przeszłością, pochodzących z różnych kultur, żyjących na przestrzeni 1600 lat;
 • Biblia pokazała swoją moc w zmianach sposobu życia ludzi, społeczeństw, a nawet narodów
  Żadna inna książka nie miała takiego wpływu na życie ludzi jak Biblia, zmieniając grzeszników w świętych. Żadna inna książka nie miała takiego wpływu na miliony rodzin i społeczeństw;
 • pewność naszego serca pochodząca od Ducha Świętego
  Wierzący czuje w swoim sercu, iż Biblia naprawdę jest Słowem Boga (1 Tes 1,5-6; 2,13; 1 J 2,20 i 27). Wierzę, że jesteś przekonany, iż Biblia jest Słowem Boga i że jest całkowicie prawdziwa. To nie oznacza, że rozumiesz lub możesz wytłumaczyć wszystko, co jest w niej zawarte. Są wersety czy teksty bardzo trudne, ale chrześcijanie i tak w nie wierzą.Pewność, że Biblia jest natchnionym Słowem Boga jest wspaniałym odczuciem. Inni mogą cię krytykować lub wyśmiewać twoje stanowisko i mogą uważać, że jesteś staroświecki, ale nie martw się. Jeżeli wierzysz Biblii, czcisz ją, nauczasz jej i bronisz, Bóg będzie ci błogosławił. Może się nawet wydarzyć, że kiedy ludzie będą cię krytykować i wyśmiewać, w swoich sercach będą cię szanować, gdyż wiesz, w co wierzysz i jesteś w stanie tego bronić.

KOLEJNY ROZDZIAŁ