POPRZEDNI ROZDZIAŁ

Jak zrozumieć doktrynę?

Potrzebujemy dobrej podstawy doktrynalnej jako fundamentu dla naszego charakteru i naszego postępowania, a także do nauczania innych. Ale jak osobiście możemy zrozumieć doktrynę?

Musimy ciężko pracować

Doktryna pochodzi z Biblii, dlatego celem wierzącego powinno być dokładne, całościowe i regularne studiowanie Słowa Bożego. Nie ma tutaj miejsca na spekulacje czy teoretyzowanie. Jestem wdzięczny za starszego człowieka, który, gdy byłem młodym chrześcijaninem, prowadził mnie w studiowaniu, rozumieniu i stosowaniu doktryn biblijnych. Robię to cały czas i mimo że było i jest to ciężką pracą, jest też to niesamowitym błogosławieństwem.

Doktryny, którymi się zajmujemy są rozmieszczone w różnych miejscach Biblii, dlatego musimy sobie uświadomić, że studiowanie jest trudnym zadaniem. Nie ma żadnego prostego sposobu na znalezienie i usystematyzowanie tego, w co wierzymy. „Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy” (2 Tm 2,15).

Musimy widzieć cały obraz

Aby zrozumieć doktrynę, konieczne jest poznanie tła, na którym ona jest ukazana. Jeśli znajdziemy wersety lub fragmenty, które wydają się zaprzeczać poznanej przez nas prawdzie, dzięki znajomości tła będziemy mogli wyjaśnić wątpliwości. W niektórych momentach nasze ograniczone zdolności zrozumienia nie pozwolą nam na pełne odkrycie interpretacji. Możemy nie zrozumieć w pełni, co dany werset oznacza, ale możemy poznać, czego on nie naucza! Zawsze musimy pamiętać, że Biblia nigdy sobie nie zaprzecza. Niemożliwym jest poznanie dwóch „prawd”, które się wzajemnie wykluczają.

Musimy być zrozumiali

Doktryna okazuje się dosyć prosta do zrozumienia, jeśli jesteśmy otwarci na studiowanie Słowa całościowo i jeśli polegamy na Duchu Świętym w kwestii oświecenia. Prawdy biblijne są jasne i nie powinny wzbudzać wątpliwości. Wierzę, że Bóg pragnie, byśmy jasno zobaczyli i zrozumieli prawdy zawarte w Jego Słowie. On nie chce, byśmy chodzili we mgle, dlatego właśnie Duch Święty każdego z nas namaścił (1 J 2,27), abyśmy wiedzieli wszystko (1 J 2,20).

Musimy jej nauczać

To, czegośmy się nauczyli, musimy przekazywać dalej. Ludzie powinni ją usłyszeć i zrozumieć. Po drugie, im więcej będziemy nauczać doktryn, tym lepiej sami je zrozumiemy. Osobiście wierzę, że nauczyłem się więcej o doktrynach i Bożych prawdach, kiedy przekazywałem je dzieciom niż kiedykolwiek indziej. Musiałem wciąż szukać odpowiedzi na różne pytania i stawiać czoło sceptycyzmowi tych, których nauczałem.

Musimy czytać dobre książki

W czasie studiowania doktryny z konieczności musimy skupiać się nad Biblią i nad tym, co jest w niej zapisane, ale musimy sobie też uświadomić, że posiadamy zasób komentarzy, książek o doktrynach. Boży ludzie przez wiele lat studiowali prawdy zapisane w Biblii i pozostawili do naszej dyspozycji wyniki swoich badań. Powinniśmy wyposażyć się w to, do czego doszli. Tak jak już zaznaczyłem we wstępie, ludzie ci byli dzięki ich wnioskom wielką i niezastąpioną pomocą w moich przygotowaniach do napisania tej książki.

Ważne jest jednak rozróżnienie między pomocnymi pozycjami, a tymi, które wprowadzają chaos. Wiele książek teologów liberalnych i modernistycznych będzie nam szkodziło i zatruwało nasze umysły. Bądź ostrożny w tym, co czytasz i czego słuchasz. Może to przynieść więcej niekorzyści niż pożytku.

Mamy pomocnika

Musimy się modlić, aby Duch Święty pomagał nam w czasie studiowania Biblii. Jedną z Jego służb jest oświecenie wierzącego. On przyszedł, by nas prowadzić w prawdzie (J 16,13). Już mówiliśmy o wersetach z 1 Listu Jana, gdzie jest mowa o namaszczeniu (1 J 2,20), które otrzymaliśmy od Ducha Świętego. Chodzi tutaj o służenie każdemu wierzącemu w poznawaniu prawdy (1 J 2,20) i nauczeniu się wszystkiego od Niego (1 J 2,27). Fakt, że wszyscy chrześcijanie są namaszczeni jest podkreślony w 1 Liście do Koryntian 1,21.

Musimy więc prosić o Jego łaskawą pomoc, kiedy czytamy Biblię i studiujemy doktryny, które On objawił prorokom i apostołom. Czyż nie jest On tak samo w stanie pomóc nam w zrozumieniu tych prawd?

KOLEJNY ROZDZIAŁ