Co wiesz o Bożym Narodzeniu?

Sprawdź odpowiedzi poniżej albo KLIKNIJ TU i spróbuj rozwiązać quiz sam. 

 

1. Skąd pochodził Józef? (Łk 2,1-5) – (3.)

 1. Nazaret
 2. Hebron
 3. Betlejem
 4. Jerozolima
 5. żadne z powyższych

2. Które zwierzęta były obecne przy narodzeniu Jezusa wg Biblii? – (5.)

 1. Krowy, owce, kozy
 2. Krowy, osły, kozy
 3. Różne zwierzęta hodowlane
 4. Tylko owce i kozy
 5. Nie wiadomo

3. Kto zobaczył gwiazdę na wschodzie? – (2.)

 1. Pasterze
 2. Mędrcy
 3. Maria i Józef
 4. Trzej królowie
 5. Żadne z powyższych

4. Zgodnie z Biblią, w jaki sposób Maria i Józef dotarli do Betlejem? – (5.)

 1. Na osiołku
 2. Józef szedł a Maria jechała na osiołku
 3. Pieszo
 4. Powozem ciągnionym przez konie
 5. Nie wiadomo

5. Ilu aniołów przemówiło do pasterzy? (Łk 2,9-11) – (1.)

 1. Jeden
 2. Trzech
 3. Sześciu
 4. Wielu
 5. Żadne z powyższych

6. Co to jest mirra? – (3.)

 1. Starożytna moneta
 2. Popularny napój
 3. Zioła używane przy pochówku zmarłych
 4. Łatwo obrabialny metal
 5. żadne z powyższych

7. Zgodnie z Biblią, ilu mędrców przybyło do Jezusa? – (5.)

 1. Trzech
 2. Czterech
 3. Sześciu
 4. Dwunastu
 5. Nie wiadomo

8. Gdzie mędrcy znaleźli Jezusa? (Mt 2,10-11) – (3.)

 1. W żłobie
 2. W stajence
 3. W domu
 4. Wśród pasterzy
 5. Żadne z powyższych

9. Gdy mędrcy znaleźli Jezusa był on (Mt 2,11) – (2.)

 1. Dzieciątkiem owiniętym w pieluszki (noworodkiem)
 2. Małym dzieckiem
 3. Chłopcem w świątyni
 4. Dorosłym mężczyzną
 5. Żadne z powyższych

10. Gwiazda na wschodzie za którą podążali mędrcy (Mt 2,9) – (3.)

 1. Pozostawała stale w jednym miejscu
 2. Stale podążała w jednym kierunku
 3. Zatrzymała się nad miejscem pobytu Jezusa
 4. Znikała i pojawiała się
 5. Żadne z powyższych

11. Dlaczego mędrcy zatrzymali się w Jerozolimie? (Mt 2,2) – (2.)

 1. Aby poinformować Heroda o Jezusie
 2. Aby dowiedzieć się, gdzie jest Jezus
 3. Aby zapytać o gwiazdę
 4. Aby kupić prezenty
 5. Żadne z powyższych

12. W których Ewangeliach znajdujemy historię Bożego Narodzenia? – (3.)

 1. Tylko w Ewangelii wg  św. Łukasza
 2. Tylko w Ewangeliach wg św. Mateusza, Marka i Łukasza
 3. Tylko w Ewangeliach wg św. Mateusza i Łukasza
 4. Tylko w Ewangeliach wg św. Mateusza i Jana
 5. We wszystkich Ewangeliach

13. Który z proroków przepowiedział narodziny Jezusa tymi słowami: „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”? (Iz 7,14) – (1.)

 1. Izajasz
 2. Eliasz
 3. Daniel
 4. Mojżesz
 5. Elizeusz

14. Co oznacza imię Emmanuel? (Mt1,22-23) – (4.)

 1. Bóg, który widzi
 2. Bóg zbawia
 3. Bóg jest wszechmocny
 4. Bóg jest z nami
 5. Bóg jest pasterzem

15. Królem jakiego kraju był Herod? (Mt 2,1) – (1.)

 1. Judea
 2. Samaria
 3. Izrael
 4. Palestyna
 5. Żadne z powyższych

16. Co oznacza imię Jezus? (Mt 1,21) – (3.)

 1. Bóg jest z nami
 2. Bóg jest pasterzem
 3. Bóg zbawia
 4. Bóg, który widzi
 5. Bóg jest wszechmocny


Zapraszamy na bezpłatny kurs online z e-trenerem.

Przyjrzyj się temu, co jest sednem przyjścia Jezusa na świat i jaki może mieć wpływ na Twoje życie.
Kliknij tu.