Sprawdź swoją wiedzę na temat Wielkanocy!

Przeczytaj odpowiedzi poniżej albo KLIKNIJ TU i spróbuj rozwiązać quiz sam. 

1. Co symbolizuje wielkanocne jajko?

wszechświat

nowe życie

nic konkretnego

oczyszczenie z grzechu

2. Które zdanie NIE jest prawdziwe:

Jezus umarł, aby zbawić ludzi

Jezus zapowiedział swoją śmierć

Jezus umarł o 12:00 w południe (Łk 23, 44-46)

Jezus zginął z rąk władz rzymskich

3. Z jakim żydowskim świętem wiąże się Wielkanoc?

z żadnym

z Chanuką

z Paschą (Łk 22,15)

z Jom Kippur

4. Kto pierwszy spotkał zmartwychwstałego Chrystusa?

Apostoł Tomasz

Apostoł Piotr

Apostoł Paweł

Maria Magdalena (J 20,1-18)

5. Co się stało, gdy umarł Jezus?

świątynia legła w gruzach

zaprzestano składać ofiary

umarł arcykapłan Kajfasz

zasłona w świątyni się rozdarła (Mt 27,51)

6. Ile w przybliżeniu ważył kamień u grobu Jezusa?

50 kg

100 kg

200 kg

1500 kg

7. Baranek jest symbolem:

nauczania Chrystusa

narodzin Chrystusa

ofiary Chrystusa (J 1,29)

czynów Chrystusa

8. Kto ofiarował grób na pochówek Jezusa?

Józef z Arymatei (Mk 15,42-47)

Szymon z Cyreny

Paweł z Tarsu

Barnaba z Cypru

9. Kto świętuje Wielkanoc?

katolicy, prawosławni, protestanci i żydzi

katolicy, prawosławni i protestanci

katolicy i prawosławni

katolicy

10. Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa było istotne?

Jezus dał przykład do naśladowania

Jezus pokonał śmierć, grzech i szatana (Hbr 2,14-15)

jest dowodem na reinkarnację

nie było – liczy się tylko śmierć Jezusa.

Zapraszamy na bezpłatny kurs online z e-trenerem.

Przyjrzyj się temu, co jest sednem przyjścia Jezusa na świat i jaki może mieć wpływ na Twoje życie.
Kliknij tu.