Pan Jezus, odchodząc do nieba, wezwał uczniów, aby szli na cały świat i głosili Ewangelię. Nakazał im też czynić uczniami tych, którzy uwierzą w Dobrą Nowinę. Kurs Praktyczne uczniostwo pozwoli ci zacząć uczyć się, jak to robić.

Nawrócenie jest jednorazowym wydarzeniem, ale uczniostwo trwa przez całe życie. Uczeń powinien nieustannie poznawać Boga i czynić Go znanym. W czterech tematach kursu dowiesz się:

Towarzyszący ci e-trener może podzielić się z tobą nie tylko wiedzą biblijną, ale i doświadczeniem.

Na wytrwałych kursantów czekają nagrody książkowe. Wydajemy również certyfikaty ukończenia po każdych 3-4 kursach.

Cieszymy się, że interesuje cię ten kurs. Ze względu na to, że jego treść bazuje na informacjach zawartych w innych kursach, zachęcamy do wcześniejszego udziału w kursach Życie w Duchu i Mów o Nim. Jeśli jednak chciałbyś wziąć udział od razu w tym kursie, napisz do nas.