AGAPE.PL w tym strona internetowa www.agape.pl jest zarządzana i koordynowana przez Ruch Chrześcijański Mt28. Jest to międzywyznaniowa organizacja, współpracująca z wieloma wyznaniami i grupami chrześcijańskimi na całym świecie. Jej celem jest pomoc w nawiązaniu osobistej relacji Jezusem Chrystusem.

Dzięki kursom oferowanym przez AGAPE.PL możesz znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące tego, kim jest Bóg i jak można Go osobiście poznać.

Tutaj znajdziesz szczegółową, oficjalną Politykę Prywatności Mt28. Obejmuje ona wiele różnych części organizacji i jest bardziej obszerna i złożona niż to, co byłoby potrzebne do opisania wyłącznie AGAPE.PL

Spełniając wynikający z przepisów obowiązek, między innymi informujemy na wyżej podanej stronie, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ruch Chrześcijański Mt28 z siedzibą w Warszawie, ul. Polnej Róży 1c

2. W sprawach związanych z Twoimi danymi proszę kontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych, e-mail: politykaprywatnosci@mt28.pl

3. Dane będą przetwarzane jedynie w celu zamówionym, czyli odpowiedzi na pytania oraz uczestnictwo w kursach poprzez internet, na które użytkownicy zapisują się dobrowolnie.

4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Poważnie traktujemy nowe przepisy, tak jak poprzednio obowiązujące regulacje. Nigdy nie wykorzystujemy Twoich danych w innych celach niż zamówionych.

Mamy nadzieję, że rozważysz możliwość poznania Boga i Jego miłości do ciebie. Wierzymy, że żadna inna relacja nie zaspakaja całkowicie tęsknoty ludzkiego serca i umysłu.