Nasze kursy są bezpłatne i prowadzą uczestnika przez kolejne etapy chrześcijańskiego wzrostu duchowego.
 
Każdy uczestnik rozpoczyna swoją podróż od kursu Boża Miłość opartym na Ewangelii wg św. Jana. Lekcje pomagają w nawiązaniu osobistej relacji z Jezusem. Jeśli taką więź już kiedyś nawiązałeś, umocnią ją i pokażą, w jaki sposób możesz dzielić się wiarą z innymi.
 
Jak to działa? Po zapisaniu się, otrzymasz mailem lekcję od e-trenera. Zapoznaj się z nią i odeślij, a otrzymasz kolejną wiadomość. Wierzymy, że taka forma pomaga w budowaniu przyjaznej relacji z e-trenerem – towarzyszem twojej podroży.
 
Lista kursów:
Boża Miłość – to 5 krótkich lekcji pomagających zrozumieć lepiej miłość Boga do człowieka.
Spotkania – 4 lekcje, każda z nich to spotkanie Jezusa z inną osobą, opisaną w Ewangelii wg św. Jana.
Ugruntowanie – 12 lekcji, które pomagają poznać podstawy życia chrześcijańskiego.
Wzrost – 23 lekcje, które są inwestycją w rozwój relacji z Bogiem i wzrost pewności w dzieleniu się Ewangelią.
Pomnożenie – to 13 praktycznych lekcji prowadzących do tego, by stać się osobą, która prowadzi innych w wierze, tak by oni pomagali następnym.

Copyright © 2021 Internetowa Szkoła Biblijna AGAPE