O kursie Jana

Kurs Jana jest całkowicie bezpłatny. Składa się on z sześciu części:

0. Lekcja zapoznawcza
1. Kurs „Boża miłość” (5 lekcji)
2. Kurs „Spotkania” (4 lekcje) – z tego kursu nauczyciel może zrezygnować
3. Kurs „Pomysły na życie” (9 lekcji)

4. Kurs Zwycięstwa
4.1. Chrześcijańska przygoda (7 lekcji)
4.2. Chrześcijanin i obfite życie (8 lekcji)
4.3. Chrześcijanin i Duch Święty (7 lekcji)

5. Kurs Wzrostu
5.1. Chrześcijanin i modlitwa (7 lekcji)
5.2. Chrześcijanin i Pismo Święte (8 lekcji)
5.3 Chrześcijanin i Świadectwo (7 lekcji)

6. Kurs Poznania
6.1. Chrześcijanin i posłuszeństwo (7 lekcji)
6.2. Chrześcijanin jako szafarz (9 lekcji)
6.3. Przegląd Starego Testamentu (9 lekcji)
6.4. Przegląd Nowego Testamentu (10 lekcji)

Przechodzenie przez Kurs polega na tym, że nauczyciel wysyła lekcję (e-mail), należy odpowiedzieć na zawarte w niej pytania (w oparciu o podane fragmenty Pisma Świętego) i odesłać e-mail nauczycielowi. Po sprawdzeniu lekcji nauczyciel prześle następną. Jeśli w wypełnionej lekcji pojawią się jakieś błędy czy wątpliwości, to na początku kolejnej lekcji nauczyciel poda wszystkie swoje ewentualne uwagi co do poprzedniej lekcji. Zarówno uczeń jak i nauczyciel mają tydzień na udzielenie odpowiedzi.

Uwaga! Nawet jeśli nie posiadasz własnego egzemplarza Pisma Świętego możesz brać udział w kursie biblijnym. Możesz korzystać z Biblii online lub ściągając do swojego komputera specjalny program, który zawiera trzy tłumaczenia Biblii i wyszukiwarkę.
Aby ściągnąć program Biblia v 1.4 kliknij TUTAJ.

Aby przejść do strony, na której jest Biblia online kliknij TUTAJ.

Warunkiem przejścia do następnej części kursu jest ukończenie poprzedniej. Za ukończenie każdej z części Kursu uczestnik otrzyma nagrodę oraz certyfikat ukończenia.

Zobacz przykładową lekcję.