1. Szkoła ma charakter międzywyznaniowy.

Internetowa Szkoła Biblijna AGAPE istnieje po to, aby każdy internauta mógł znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące tego, kim jest Bóg i jak można Go osobiście poznać.

Chcemy budować jedność między uczniami Chrystusa, reprezentującymi różne środowiska chrześcijańskie.

Jesteśmy przekonani, że bezrefleksyjne nakłanianie do zmiany denominacji pogłębia podziały. Dlatego zdecydowanie odcinamy się od prób odciągania kogokolwiek od jego kościoła macierzystego.

Nie chcemy konkurować z kościołami, ale pomagać ich członkom przez pogłębione studium Słowa Bożego. Zachęcamy uczestników kursów do większego zaangażowania w życie wspólnoty.

2. Biblijny charakter szkoły

Akceptujemy własne tradycje poszczególnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich jako dodatkowe, obok Biblii, źródło ich tożsamości. Jednocześnie wierzymy, że spotkanie uczniów Chrystusa może dokonać się na fundamencie tego, co wspólnie akceptują. Płaszczyzną porozumienia, poza osobistą wiarą w Chrystusa, jest dla wszystkich chrześcijan Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

3. Współpraca

Ruch Chrześcijański Mt28 koordynuje pracę nad materiałami i kursami wykorzystywanymi w AGAPE.

Współpracujemy z:

– serwisami  KazdyStudent.pl i STARTzBOGIEM.pl, poprzez które można zapisać się na kurs Boża Miłość;

–  platformą SzukajacBoga.pl;

– serwisem Ewangelia.com promującym nasze kursy na swoich stronach;

– chrześcijańskim radiem Trans World Radio Polska.

4. W co wierzymy.

Jesteśmy przekonani, że istotą chrześcijaństwa jest nawiązanie, a następnie podtrzymywanie osobistej relacji z Bogiem. Zachęcamy do zapoznania się z Czterema prawdami życia duchowego – zwięzłym ujęciem Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.  Możesz też przeczytać, jak te prawdy zmieniły życie różnych ludzi.

5. Nauczyciele (e-trenerzy)

Nauczycielami są chrześcijanie w różnym wieku. To pasjonaci Pisma Świętego, pochodzący zarówno ze środowisk katolickich, jak i protestanckich z całej Polski. Mają wieloletnie doświadczenie w wyjaśnianiu prawd wiary.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zostać e-trenerem w szkole AGAPE, napisz na adres umieszczony w zakładce Kontakt.

6. Historia

W 2001 roku Marcin, student z Bydgoszczy, stworzył stronę internetową z chrześcijańskimi materiałami, które pomagały mu lepiej zrozumieć Pismo Święte. Chciał, aby mógł je poznać każdy student w Polsce. Rok później w kursach umieszczonych na tej stronie uczestniczyło już około 200 osób.

Lata mijały, uczniów i nauczycieli przybywało. W 2004 roku strona zamieniła się w KSB, czyli Korespondencyjną Szkołę Biblijną. W 2020 roku otrzymała nową nazwę: Internetowa Szkoła Biblijna AGAPE i zaprasza wszystkich zainteresowanych chrześcijańskim rozwojem duchowym na kursy w towarzystwie doświadczonych e-trenerów.