Oficyna Wydawnicza Vocatio zezwala na pobranie i używanie treści książki w wersji elektronicznej jedynie przez osoby odwiedzające ten serwis. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana czy powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. W sprawach zezwoleń należy zwracać się do Oficyny Wydawniczej Vocatio.