6. Kurs Poznania

Bezpłatny Kurs Poznania pomaga odkryć:

– czym jest posłuszeństwo,
– jak być posłusznym Bogu,
– jak odnaleźć bezpieczeństwo w relacji z Bogiem,
– jak żyć na co dzień w Bożej łasce,
– jak uwolnić się od lęku przed opinią innych,
– jak ufać Bogu w dziedzinie finansów,
– jak dzielić się Bożymi darami,
– szeroki obraz Bożego działania w czasach Starego Testamentu,
– Bożą zasadę obietnicy i błogosławieństwa,
– prawdziwy cel istnienia Prawa,
– to, jak istotna jest dla nas Boża łaska i przabaczenie,
– Boży plan odkupienia,
– istotę Ewangelii,
– prawdziwy Boży cel dla Twojego życia.

Kurs Poznania to 4 – etapowy cykl (7 + 9 + 9 + 10 lekcji), który wprowadza nas szczegółowo w tematykę posłuszeństwa, dzielenia się Bożymi darami, a także odkrywa panoramę Starego i Nowego Testamentu.

Nagrodą za ukończenie kursu jest cała Biblia (Starego i Nowego Testamentu) w tłumaczeniu Biblii Tysiąclenia. Dodatkowo każdy otrzyma dyplom ukończenia całego Kursu Jana, wydany przez Szkołę Biblijną „Agape”.

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest wcześniejsze ukończenie Kursu Wzrostu.