5. Kurs Wzrostu

5. Kurs Wzrostu

Bezpłatny Kurs Wzrostu pomaga odkryć prawdziwy cel modlitwy, uczy, jak otrzymać odpowiedź na modlitwę, jak studiować Biblię bardziej efektywnie i korzystać z mocy Bożego Słowa, w jaki sposób uwolnić moc do świadczenia innym o Jezusie oraz jak stosować Boże Słowo, dzieląc się swoją wiarą.

Kurs Wzrostu to 3 – etapowy cykl (7 + 8 + 7 lekcji), który wprowadza nas szczegółowo w tematykę modlitwy, studium biblijnego oraz świadczenia o Jezusie.

Za ukończenie kursu uczestnik otrzyma nagrodę niespodziankę.

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest wcześniejsze ukończenie Kursu Zwycięstwa.