4. Kurs Zwycięstwa

4. Kurs Zwycięstwa

Bezpłatny Kurs Zwycięstwa uczy żyć wg nowych wartości, koncentrować się na nowych priorytetach, stawać się bardziej radosnym chrześcijaninem, doświadczać Bożej mocy do przemiany życia, prowadzić owocną służbę, być umacnianym przez Ducha Świętego oraz zwyciężać zniechęcenie.

Kurs Zwycięstwa to 3 – etapowy cykl (7 + 8 + 7 lekcji), który wprowadza nas w tematykę chodzenia ścieżką prawdziwego, chrześcijańskiego zwycięstwa. Kurs uczy życia, posiadającego cel i przynoszącego owoce.

Za ukończenie kursu uczestnik otrzyma nagrodę niespodziankę.

Warunkiem uczestnictwa w tym kursie jest wcześniejsze ukończenie Kursu „Pomysły na życie”